Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Gierzwaluwen geïsoleerd
U bevindt zich hier:

Gierzwaluwen goed geïsoleerd

Na-isolatie dak kan zonder aantasting verblijfplaatsen gierzwaluwen

Het na-isoleren van woningen wordt door de overheid sterk gestimuleerd. Het zorgt voor energiebesparing en daarmee verlaging van de CO2-uitstoot. Goed voor het milieu dus!

De keerzijde is dat beschermde soorten, waaronder gierzwaluwen, leefruimte kwijtraken. Het is dan ook erg belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om bij na-isolatie rekening te houden met deze beschermde soorten.

In samenwerking met Mitros en het onderhoudsbedrijf Van Tour Utrecht bv heeft Bureau Waardenburg een methode ontwikkeld om nestlocaties van de gierzwaluw te sparen bij na-isolatie van daken. Op die manier blijft het aanbod nestplaatsen op peil en laten de verschillende partijen zien op een zorgvuldige en duurzame manier met natuur om te gaan. 

Het is nog niet bekend wat de invloed van de isolatie is op de temperatuur onder de dakpannen. Een te hoge temperatuur kan leiden tot sterfte van eieren en jongen. Om die reden worden onder enkele daken temperatuur dataloggers geplaatst, zodat we de temperatuurontwikkeling kunnen volgen.

Contactpersoon: