Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Camera reveal life of beavers
U bevindt zich hier:

Camera's bewijzen: de bevers hebben jongen!

Het gaat goed met de bever in Nederland (zie Compendium voor de leefomgeving). Aangenomen wordt dat inmiddels zo'n 900 tot 1.000 bevers in Nederland leven. Daarbij schuwen zij de nabijheid van mensen niet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je bij werkzaamheden langs de waterkant op bevers kunt stuiten. En, omdat bevers beschermd zijn, moet je bij de uitvoering van het werk dan rekening houden met die bevers. Dit overkwam één van onze opdrachtgevers.

Werkzaamheden in de buurt van een beverburcht kunnen conflicteren met de Flora- en faunawet

Op nog geen 100 m afstand van werkzaamheden in één van de Rijkswateren lag een beverburcht. De werkzaamheden zouden ongeveer anderhalf jaar duren en het was waarschijnlijk dat gedurende die periode de bevers in de burcht zouden worden verstoord. Maar werd de burcht eigenlijk wel gebruikt? En, diende de burcht alleen als rustplaats of ook als voortplantingsplaats? Dat maakt verschil. Het verstoren van een verblijfplaats van bevers is een overtreding van verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet, maar hiervoor kan wel ontheffing worden verkregen. Het verstoren van een kraamburcht terwijl hier jonge bevers worden grootgebracht, is nooit toegestaan.

Onderzoek met microfoons en camera's

Uit sporen rondom de burcht was al snel duidelijk dat de burcht in gebruik was. Om te achterhalen of de burcht als kraamplaats in gebruik was, konden we natuurlijk 's avonds bij de burcht posten in de hoop jonge bevers te zien. Maar dat kost veel tijd en dus ook veel geld. We moesten op zoek naar een manier om, zonder al te veel inspanning én zonder te veel verstoring van de burcht, te achterhalen of de burcht een kraamburcht was. Dit hebben we gedaan door het gebruik van een microfoon en camera's.

In het voorjaar hebben we een microfoon in de burcht geplaatst die verbonden was met opnameapparatuur. Als jongen aanwezig zijn moet hun gepiep in de burcht te horen zijn (denk aan jonge katjes). Na enkele weken zijn de jonge bevers groot genoeg om, samen met hun moeder, de buitenwereld te verkennen. In die periode plaatsten wij foto- en videocamera's bij de burcht om aanvullend bewijsmateriaal voor de aanwezigheid van jonge bevers te verzamelen.

Beelden van de activiteiten van de bevers

Zowel de geluidsopnamen als de beeldopnamen leverden positieve resultaten op. De burcht was in gebruik als kraamplaats. Dankzij de microfoon en de camera's konden we met een geringe inspanning aan veldwerk  vaststellen wat er precies speelde in de burcht en de opdrachtgever een advies op maat geven.

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met: