Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Cetacean monitoring
U bevindt zich hier:

Deelname SCANS III Tellingen Zeeoogdieren

We waren in 2016 als partner betrokken bij de inventarisatie van walvisachtigen in een Europees project: SCANS III.

De gehele Noordzee en de aangrenzende wateren zijn geïnventariseerd. Wageningen Marine Research had de leiding over het project.

 

Met de resultaten van het onderzoek kan het beheer geoptimaliseerd worden en die zijn nu gepubliceerd.

 

Resultaten

Bureau Waardenburg leverde een waarnemer in het team dat de zuidelijke Noordzee per vliegtuig telt, grofweg tussen Normandië, de Engelse Oostkust tot de Duitse Bocht. Dit gebied omvat bekende hotspots voor zeezoogdieren zoals de Doggersbank en de Nederlandse Kustzone. Over het algemeen werden in de gehele Noordzee bruinvissen waargenomen. Verspreidt over de noordelijke Noordzee werden dwergvinvissen gezien. Het meerendeel van de witsnuitdolfijnen werd gezien in het noordelijke deel voor de Engelse kust. Verder zijn sporadisch waargenomen tuimelaar, grijze dolfijn, witflankdolfijn, gewone spitssnuitdolfijn en gewone vinvis.

Inmiddels zijn de resultaten van de tellingen gerapporteerd en het rapport "Estimates of cetacean abundance in European. Atlantic waters in summer 2016 from the SCANS-III aerial and shipboard surveys" is hier te downloaden. 

Meer over SCANS 

Vervolg op eerdere SCANS

Het eerste SCANS-onderzoek werd uitgevoerd in 1994, de tweede in 2005. 

Drie schepen en zeven vliegtuigen

Het onderzoeksgebied liep van Noorwegen tot Portugal en strekte zich uit tot de wateren ten westen van Schotland. Het werk is uitgevoerd met drie schepen en zeven vliegtuigen, alle bemand met ervaren waarnemers van walvisachtigen, gedurende 30 dagen in juni en juli.

De vliegtuigtellingen zijn gecoördineerd door Imares Wageningen UR. In elk vliegtuig was een team van drie ervaren waarnemers aanwezig. Twee van hen keken uit speciale ronde ramen, waardoor ze een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig hadden. De derde waarnemer voerde continu alle gegevens in die de waarnemers opnoemden.

Belang onderzoek

Bruinvissen kunnen sterk worden beïnvloed door de gevolgen van menselijke activiteiten op zee, zoals geluidsproductie of vervuiling. Met de resultaten van het onderzoek kan het beheer gericht op de instandhouding van walvisachtigen, geoptimaliseerd worden.

Als u meer wilt weten over bruinvistellingen, neem dan contact op met: