Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Breeding bird surveys in the province of Utrecht
U bevindt zich hier:

Broedvogelinventarisaties in het Utrechts Landschap

Foto: Martin Bonte

Jaarlijks doen medewerkers van Bureau Waardenburg enkele broedvogelinventarisaties. Zo ook in het voorjaar van 2009. We hebben toen voor Het Utrechts Landschap de broedvogels in vier van haar terreinen geïnventariseerd. Op het Landgoed Oostbroek, in twee terreinen op de Utrechtse Heuvelrug (De Laarsenberg en Beukenburg) en  in de Middelwaard langs de Lek werd dit onderzoek uitgevoerd.

Van veel verschillende vogelsoorten werden territoria vastgesteld en de resultaten van deze inventarisaties zijn in vier afzonderlijke rapportages opgesteld.

  • Heunks, C. & R. Smits, 2009. Broedvogels van De Laarsenberg in 2009. Rapport 09-176. Bureau Waardenburg, Culemborg.
  • Heunks, C. & D. Beuker, 2009. Broedvogels van De Middelwaard in 2009 Rapport 09-179. Bureau Waardenburg, Culemborg.
  • Beuker, D. & R.G. Verbeek, 2009. Broedvogels van Landgoed Oostbroek in 2009. Rapport 09-178. Bureau Waardenburg, Culemborg.
  • Beuker, D. & R.G. Verbeek, 2009. Broedvogels van Landgoed Beukenburg in 2009 Rapport 09-177. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Contactpersoon: