Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Broedvogelinventarisatie en gedragsobservaties Breda Hippique 2008
U bevindt zich hier:

Effecten van Breda Hippique 2008 op broedvogels

Broedvogelinventarisatie en gedragsobservaties

Een voorbeeld van het gecombineerd gebruik van expertise velden binnen ons bureau, is de bepaling van effecten van het evenement Breda Hippique op broedvogels. Hierin is een reguliere broedvogelinventarisatie uitgebreid met gedragsobservaties om mogelijke verstoring van deze broedvogels te bepalen.

Evenementen kunnen potentieel invloed hebben op broedvogels in een gebied als dit in het broedseizoen wordt georganiseerd. Vooraf wordt allereerst bepaald met een broedvogelinventarisatie of een quick scan welke soorten aanwezig zijn in het gebied. Op basis hiervan worden dan mogelijke maatregelen geadviseerd om verstoring vooraf en tijdens het evenement te voorkomen. Gedragsobservaties tijdens het evenement geven een inschatting van de verstoring van vogels en mogelijke gevolgen hiervan.

De resultaten van deze studies zijn in twee rapporten openbaar gemaakt:

  • Krijgsveld, K.L. & D. Beuker, 2008. Effecten van Breda Hippique 2008 op broedvogels. Broedvogelinventarisatie en gedragsobservaties. Rapport 08-133. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Contactpersoon: