Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Tastbare duurzaamheid

Tastbare duurzaamheid

Ophangen vleermuiskasten

Meten duurzaamheid bedrijfsgebouwen

Meer punten voor pro-actief omgaan met natuur en landschap

Nieuwe (bedrijfs)gebouwen krijgen meer punten naarmate de locatie waarop gebouwd wordt minder kwetsbaar is, vanuit oogpunt van natuur en landschap. Ook worden punten behaald door pro-actief omgaan met beschermde of bedreigde soorten. Bijvoorbeeld door het plaatsen van vleermuiskasten of de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Hierbij kan het gaan om het beschermen van reeds voorkomende soorten tijdens de bouw en daarna. Maar we zoeken ook kansen voor verbeteringen ten behoeve van beschermde of bedreigde soorten uit de regio.

Het aantal behaalde punten geeft de indeling in een categorie. Je scoort bijvoorbeeld 'excellent' bij nieuwbouw waarbij veel rekening wordt gehouden met duurzaamheid.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Onze advisering binnen de BREEAM systematiek richt zich op de categorie 'landgebruik en ecologie'. Concreet betekent dit het

  • opstellen van een rapport met onderbouwing van de puntentoekenning
  • signaleren van kansen voor natuur
  • maken van een inrichtingsplan waarin de gesignaleerde kansen benut worden
  • adviseren over (en hulp bij) uitvoeren van voorgestelde maatregelen
  • controleren en accorderen van de getroffen maatregelen
  • geven van beheeradvies.

Ons onafhankelijke adviesrapport spreekt zich dus uit over het gehele nieuwbouwproces, van locatiekeuze, inrichting buitenruimte (inclusief gevels), benutten van ecologische kansen en uitvoeren van maatregelen tot ecologische controle op de uitvoering en instandhouding.

Ons zusterbedrijf BWZ-ingenieurs kan aanvullend van dienst zijn op de categorie vervuiling/gebouwbescherming bij overstroming.

Contactpersoon: