Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effectiviteit van bodemhappers
U bevindt zich hier:

Effectiviteit van bodemhappers

Bodemhappers worden vaak gebruikt om bodemfauna te bemonsteren vanaf een boot. Ze werken echter lang niet altijd  onder alle omstandigheden optimaal. In 2008 hebben we in opdracht van STOWA de effectiviteit van de belangrijkste typen bodemhappers vergeleken. Dit zijn de van Veen happer en de Birge-Ekman happer. We hebben de effectiviteit van deze happers vergeleken met die van een duiker met bodemschep op verschillende substraattypen: zand, talud, slib, schelpen en vegetatie. We hebben de effectiviteit beoordeeld door onder water te filmen wat er bij het bemonsteren gebeurt en ook de monsters zelf te vergelijken. 

Artikel over de effectiviteit van bodemhappers.

Contactpersoon: