Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Blue Carbon
U bevindt zich hier:

Blue Carbon: mariene ecosystemen en koolstofopslag


BlueCarbon ecosystemen: kwelders en zeegrasvelden


2 opslag plaats in deze systemen en ontstaan bovendien prachtige natuurgebieden die ook dienen als klimaatbuffer.


Klimaatmitigatie door marien ecosysteemherstel

Wereldwijd verliezen we jaarlijks 1 tot 2 % van onze mariene kustecosystemen, zoals mangroves, kwelders en zeegrasvelden. Het verlies van deze ecosystemen gaat niet alleen gepaard met een verlies aan biodiversiteit en biomassa, maar ook met een onvoorzien grote uitstoot aan koolstofdioxide (CO2). Mariene ecosystemen slaan namelijk grote hoeveelheden koolstof op in de bodem, echter bij het eroderen of vernietigen van deze ecosystemen komt deze koolstof in de vorm van CO2 weer vrij in de atmosfeer.

Blue Carbon NL

Onderzoek aan en bewustzijn van Blue Carbon in Nederland te stimuleren

2, vrijwillige CO2 credits aan te bieden in lokale kwelders. Hierdoor kan een deel van de financiering voor herstel, beheer en onderhoud gedekt worden door opbrengsten uit Blue Carbon.

Kijk voor meer informatie op www.bluecarbon.nl

Blue Carbon NL in de praktijk

In november 2018 is een onderzoek gepresenteerd over Blue Carbon mogelijkheden voor beheergebieden van Natuurmonumenten. 

Steeds meer bedrijven en particulieren compenseren de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld vliegreizen. Zij kopen dan koolstofcertificaten van natuurbeheerders. Natuurmonumenten verkent of met verkoop van klimaatcertificaten de schorren en kwelders extra beschermd en uitgebreid kunnen worden. Bureau Waardenburg heeft de mogelijkheden berekend voor De Schorren van Texel, het Verdronken land van Zuid Beveland, de Zuidgors en het Uithuizerwad. Het onderzoek

Kijk voor meer informatie op natuurmonumenten.nl en Naturetoday

Blue Carbon NL voor u

Heeft u nu als bedrijf een CO2 compensatievraagstuk?
Bent u op zoek naar meer informatie ?
Of wilt u als terreinbeheerder een blue carbon habitat aanleggen en/of herstellen? 
Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon: