Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bijvriendelijk beheer
U bevindt zich hier:

Monitoring bijvriendelijk beheer Westelijke IJsseldijk

 

Wij brengen, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe Sinds 2016 monitoren we de vegetatieontwikkeling op de IJsseldijk in opdracht van aannemer Bron Groenvoorziening, die de IJsseldijk maait. De monitoring van de vegetatieontwikkeling heeft tot doel om te volgen in hoeverre botanisch waardevolle dijkvegetaties ontstaan, omdat deze naast natuurwaarde ook een gunstige invloed op de erosiebestendigheid hebben.

Bijvriendelijk maaien goed voor alle insecten

Vegetatierijke rivierdijken

Het onderzochte IJsseldijkdeel is gelegen tussen Dieren en Wapenveld. De dijkgraslanden zijn veelal van hoge kwaliteit. Op veel plaatsen zijn de dijken begroeid met bloemrijke glanshaverhooilandvegetaties met soorten als grote bevernel, karwijvarkenskervel, gele morgenster, beemdkroon en groot streepzaad. Met name op zandige binnentaluds zijn hier en daar ook stroomdalgraslandsoorten aanwezig zoals veldsalie, kruisdistel, handjesgras, sikkelklaver en zachte haver.Omdat de IJsseldijk te lang is voor een vlakdekkende inventarisatie is gekozen om te werken met een aantal steekproeven binnen representatieve dijkgraslandvegetaties. Er worden zowel enkele zeer bloemrijke, waardevolle vegetaties onderzocht als enkele bloemarme vegetaties. Ook wordt op drie locaties een nul-meting gedaan, waarbij het oude maairegime van twee keer maaien en afvoeren gehandhaafd blijft.

Door zowel naar de vegetatie, de aanwezige insecten als de uitvoering van het beheer te kijken, kunnen wij Bron groenvoorziening en Waterschap Vallei en Veluwe helpen bij het optimaliseren van het bijvriendelijk beheer. En tegelijkertijd ontstaat een beter beeld van de betekenis van de dijk voor (bloembezoekende) insecten.

Contactpersoon: