Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bestrijding exotische waterplanten
U bevindt zich hier:

Bestrijding exotische waterplanten

Waterwaaier, exoot - voor bestrijding
Waterwaaier, exoot - na bestrijding

Door Waterschap Rivierenland is een groeiplaats van Waterwaaier in de Buiten Giessen in Hardinxveld bestreden met hydro-venturi. Het duikteam van Bureau Waardenburg heeft een evaluatie van de bestrijding uitgevoerd en een vergelijking gemaakt met andere projecten. De bestrijding in Hardinxveld was succesvol waarbij de begroeiing van waterwaaier voor meer dan 90% is teruggebracht.


Invasieve exotische waterplant

Waterwaaier (Cabomba caroliniana) is een uit Zuid-Amerika afkomstige ondergedoken waterplant die sinds 1986 in Nederland voorkomt. Deze exoot heeft zich verspreid over meerdere plaatsen in Nederland en kan daar plaatselijk voor overlast zorgen. Waterwaaier is in staat om zeer snel te groeien en wateren in korte tijd volledig te overwoekeren waarbij problemen ontstaan voor de scheepvaart, watervoerende functie en de ecologie.

Bestrijding met hydro-venturi

In Nederland is door baggerbedrijf Verduijn een nieuwe techniek ontwikkeld voor  het bestrijden van waterwaaier: hydro-venturi. Hierbij worden planten uit de waterbodem losgewoeld en met een riekboot, verwijderd en afgevoerd.

Effect van hydro-venturi op waterwaaier

Vergelijking met andere methodes

In opdracht van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is de hydro-venturi bestrijding vergeleken met andere bekende methodes: 

  • Aanbrengen van schaduwdoek
  • Toepassen van herbiciden

De negatieve neveneffecten van hydro-venturi zijn veel kleiner dan van andere methodes. Onze duikers bemerkten dat de waterbodem structuur intact bleef, mosselbanken en macrofauna blijkt goed bestand te zijn tegen de hydro-venturi. Bij andere methodes treedt massale sterfte van waterplanten en macrofauna op.

Toepasbaarheid en aandachtspunten

Hydro-venturi blijkt goed te werken om overlast van waterwaaier tegen te gaan, bij herhaling is eliminatie eventueel mogelijk. Bij het toepassen van hydro-venturi zijn drie aandachtspunten belangrijk:

  • Vooral toepasbaar in watergangen met een zachte bodem
  • Objecten in het water (steigers etc.) verminderen de effectiviteit

Contactpersoon: