Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Great Crested Newt Protection Plan
U bevindt zich hier:

Soortbeschermingsplan kamsalamander Noord-Brabant

In 2007 hebben we al voor de provincie Noord-Brabant het soortbeschdermingsplan voor de kamsalamander opgesteld.

Het beschermingsplan is ontwikkeld door nauwe samenwerking van herpetologen en landeigenaren. Dit resulteerde in een werkbaar en praktisch plan dat de basis vormde voor het behoud en herstel van de soort in Noord-Brabant. Het voorgestelde actieplan is ondersteund door de provincie Noord-Brabant.

Contactpersoon: