Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Zwarte stern bescherming in veenweiden Zuid-Holland
U bevindt zich hier:

Zwarte stern bescherming in veenweiden Zuid-Holland effectief

Het jaarverslag over 2013 laat zien dat de toename van de aantallen zwarte stern in Zuid-Holland zich voortzet en dat dit in belangrijke mate is toe te schrijven aan het succes in veenweidegebieden. Het aantal broedparen is in een jaar of zes met 100 toegenomen. We zien ook dat de betrokkenheid van vele organisaties en personen bij de bescherming van deze soort en het karakteristieke Hollandse polderlandschap groeit. 

De bescherming van de zwarte stern is in Zuid-Holland de afgelopen jaren door een samenwerking van Landschapsbeheer Zuid-Holland, Bureau Waardenburg, terrein-beherende organisaties, agrariërs en vrijwilligers vormgegeven. 

Dit project laat zien dat succesvol agrarisch natuurbeheer voor bedreigde fauna goed mogelijk is en dat een samenwerking tussen particulieren en natuurgebieden hiervoor een meerwaarde is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: