Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Beschermde soorten gemeente Utrecht
U bevindt zich hier:

Beschermde soorten in beeld in de gemeente Utrecht

Klaar voor de Wabo

Medewerkers van Bureau Waardenburg hebben de verspreiding van beschermde soorten dieren en planten in de gemeente Utrecht in beeld gebracht. Deze inventarisatie betrof gebiedsdekkende quickscan, waarbij in een beperkt aantal dagen gericht onderzoek is gedaan naar beschermde soorten. Voor deze inventarisatie zijn onze medewerkers de hele stad doorgefietst om in elk hoekje en gaatje te zoeken naar beschermde soorten. Daarnaast hebben ze diverse bronnen en rapporten geraadpleegd voor oudere gegevens. Dit heeft enkele duizenden waarnemingen opgeleverd en geeft een actueel verspreidingsbeeld van veel beschermde soorten. Deze kennis kan de gemeente gebruiken bij de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning in het kader van de nieuwe Wabo. Ook gebruikt de gemeente de gegevens voor de gedragscode Flora- en faunawet, die een actueel overzicht van beschermde soorten vereist. Twee vliegen in een klap dus.

Natuurwaardekaart

Bureau Waardenburg heeft ook voor andere gemeenten in kaart gebracht waar welke beschermde soorten voorkomen. Dit vertalen wij bijvoorbeeld in 'natuurwaardekaarten'. Met de komst van de Wabo is de vraag om verspreidingsgegevens van beschermde soorten alleen maar toegenomen. Gemeenten hebben deze kennis nodig bij de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning. Want veel aannemers zijn inmiddels wel bekend met procedures rond natuurwetgeving, maar binnen de Wabo komen ook particuliere vergunningaanvragen binnen. De gemeente beoordeelt deze aanvragen en adviseert aan welke wetgeving getoetst moet worden.

Kennis belangrijk

Veel gemeenten hebben (nog) onvoldoende zicht op het voorkomen van beschermde soorten op hun grondgebied. In elke gemeente komen ze voor. Uit ervaring weten wij dat in de meeste gemeenten minstens 35 beschermde soorten voorkomen, vogels nog niet eens meegerekend. Kennis over het voorkomen van beschermde soorten is belangrijk voor het beschermen van deze soorten, maar ook voor het informeren van initiatiefnemers over te volgen procedures. Vaak weten deze niet of zij te maken krijgen met beschermde soorten en welke maatregelen zij vervolgens moeten treffen. Wees voorbereid op dit soort aanvragen en weet welke beschermde soorten in uw gemeente voorkomen. Zo worden geen soorten over het hoofd gezien en kunnen nieuwe aanvragen toch snel doorstromen.

Heeft u vragen over gemeentebreed onderzoek of flora en fauna en de Wabo? Dan kunt u contact opnemen met de volgende medewerkers: