Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

BENSO

BENSO: TKI project gericht op biodiversiteit in offshore windparken

 


Aanleiding

Doelstellingen

Het BENSO-project draagt bij aan de integratie van offshore windenergie in het mariene milieu en heeft tot doel:2) Het implementeren van slimme monitoringtechnieken tijdens monitoring-en onderhoudswerkzaamheden.

Het project richt zich op de scour protection: rotsblokken die de zeebodem rondom windturbinepalen beschermen tegen erosie. Scour protection kan zo worden ontworpen dat bepaalde diersoorten hiervan profiteren, zoals vissen, krabben en kreeften. 

Resultaten

De slimme ecologische ontwerpen en monitoringstechnieken zullen beschikbaar worden gesteld aan de offshore wind industrie door rapporten, workshops en een gids.

Contactpersoon: