Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Land management plans
U bevindt zich hier:

Beheerplannen

Beheer is bepalend voor (de kwaliteit van) het landschap. Een goed doordacht beheerplan betaalt zich daarom altijd uit. 

Een beheerplan is een hulpmiddel bij beheer. In beheerplannen worden visie of algemene doelstellingen vertaald naar een concreet handelingsplan. Het somt alle werkzaamheden en handelingen op die nodig zijn om de beheerdoelstellingen (zo efficiënt mogelijk) te realiseren.

Wij stellen beheerplannen op voor natuurbeherende organisaties, Rijkswaterstaat en gemeenten. De projecten variëren van plannen voor wegbermen, dijken en overhoekjes tot plannen voor grootschalige natuurgebieden zoals het Natura 2000-gebied Wieden en Weerribben.