Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Beheerplan Het verdronken land van Saeftinghe
U bevindt zich hier:

Beheerplan Het Verdronken Land van Saeftinghe 1997-2008

Verdronken land van Saeftinghe

Dit natuurgebied is gelegen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen en maakt deel uit van het estuarium van de Schelde. Bureau Waardenburg heeft in opdracht van Het Zeeuwse Landschap een beheerplan opgesteld voor het natuurmonument Het Verdronken Land Van Saeftinghe voor de periode 1997-2008.

In het beheerplan is ingegaan op de ecologische en beheersmatige gegevens van het gebied op dat moment, en wordt de natuurlijke evolutie van het gebied en het gevoerde beheer gedurende de periode 1982-1996 samengevat en geëvalueerd. Tenslotte worden het beleid en het te voeren beheer omtrent Het Verdronken Land van Saeftinghe voor de periode 1997-2008 beschreven. Voor wat betreft het te voeren beheer wordt ingegaan op het terreinbeheer, milieubeheer, beheersaspecten met betrekking tot fauna, recreatieve mogelijkheden, onderzoek en evaluatie, toezicht, en organisatie en financiën.

Lensink, R., A.J.M. Meijer & J.M. Reitsma, 1997. Beheersplan Het Verdronken Land van Saeftinghe 1997-2008. Bureau Waardenburg i.o.v. Stichting Het Zeeuwse Landschap, rapportnr. 97.27.

Contactpersonen: