Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Beheerplan Deltanatuur Hollands Diep
U bevindt zich hier:

Beheerplan Deltanatuur Hollands Diep

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta, hebben we een beheerplan opgesteld voor een intergetijdengebied aan de rand van het Hollands Diep. 

Natuurcompensatie voor dijkversterking

Het natuurgebied wordt aangelegd als natuurcompensatie voor de dijkversterking van de Hoekse Waard. Het terrein ligt strategisch tussen bestaande Staatsbosbeheer natuurreservaten en de, meer naar het binnenland gelegen, toekomstige ecologische verbindingszone Buttervliet. Daarmee versterkt het (relatief kleine) terrein beide gebieden. 

Het gebied

Grazers

Op basis van de verzamelde informatie kon het waterschap onderbouwd kiezen voor extensieve seizoensbegrazing van april tot oktober met koeien en/of schapen. Deze optie bleek voor de realisatie van de natuurdoelen, het welbevinden van de grazers, de werkbaarheid voor pachter en de kosten voor het waterschap het gunstigst uit te pakken. 

Startbeheer

Het is de bedoeling dat het terrein in 2017 wordt ingericht en aansluitend in gebruik wordt genomen.Voor de eerste jaren na inrichting is een startbeheer vastgesteld, waarbij  onder meer bosvorming op ongewenste plekken wordt tegengegaan.

Contactpersoon: