Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Broedende meeuwen op daken
U bevindt zich hier:

Broedende meeuwen op daken in Den Haag

Hollandse duinen

In de Hollandse duinen is de afgelopen decennia de vos sterk toegenomen alsook het recreatieve gebruik van deze gebieden. Voorts is de oppervlakte struweel en bos groter geworden ten koste van open terrein. Dit zijn de belangrijkste factoren waardoor meeuwen de Hollandse duinen als broedlocatie hebben verlaten. Een aanmerkelijk deel van de vogels is naar gebieden in de Delta of de Wadden verhuisd.

Daken

Een klein deel heeft de daken in steden langs de kust als nieuwe broedlocatie verkozen. In de stad is hun aantal het afgelopen decennium sterk toegenomen. De mondige burger laat dit in toenemende mate aan politiek en bestuur weten; de vogels zorgen voor overlast. Om tot een gerichte aanpak te komen is de eerste vraag: hoeveel meeuwen broeden er op daken in onze stad. In opdracht van de gemeente is deze vraag door Bureau Waardenburg in broedseizoen 2010 voor Den Haag beantwoord.

Luchtfoto's

Broedvogels op daken zijn vanaf de openbare weg niet of nauwelijks te tellen. Ieder dak in de goede periode bezoeken is een optie, maar zeer tijdrovend. Wij hebben er voor gekozen om van heel Den Haag luchtfoto's te maken. Bij de juiste vlieghoogte in combinatie met de juiste kwaliteit lens kunnen meeuwen en hun nesten herkenbaar op de gevoelige plaat worden vastgelegd. Vanaf het computerscherm zijn vervolgens alle daken bezocht.

Haagse meeuwen

In Den Haag broedden in 2010 ongeveer 200 paar kleine mantelmeeuwen en een kleine 500 paar zilvermeeuwen. In vergelijking met een schatting van het aantal in 2000 is hun beider aantal met 25-30% per jaar toegenomen. De meeste paren zijn in 2010 gevonden in de stadsdelen Scheveningen, Haagse Hout en Centrum. De Haagse meeuwen hebben een zeer duidelijke voorkeur voor platte daken met grind; op andere daktypen zijn ze nauwelijks gevonden.

Naast deze broedvogels zwerft in het broedseizoen nog een contigent van 4.000-5.000 ex door de stad. De verspreiding van overlastmeldingen vertoont grote gelijkenis met die van de broedvogels. De verzamelde gegevens geven de gemeente een beter beeld van de omvang van de problematiek en geven ook een doorkijk naar de toekomst. Daarnaast hebben wij in dit project ervaren dat luchtfoto's een goede methodiek vormen om in ontoegankelijke gebieden snel inzicht te krijgen in het voorkomen van grotere soorten vogels.

Contactpersoon: