Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Management Plans
U bevindt zich hier:

Beheer

Een landschap is altijd in beweging. Met het juiste beheer blijft het landschap aantrekkelijk voor mensen, wordt schade bestreden, de belasting op het milieu verminderd en worden kansen gecreëerd voor het verhogen van de biodiversiteit.

Als u meer wilt weten met welk beheer u het meeste rendement uit uw gebied haalt met beperkte middelen, kunt u bij ons terecht.

In samenspraak met beheerders en desgewenst belanghebbenden, stellen we beheerplannen op voor uiteenlopende terreinen, systemen of soorten. Zo hebben we expertise op het gebied van beheer van natuurgebieden, waterlichamen, watersystemen, gemeentegroen, oevers en schadesoorten (faunabeheer). We zorgen ervoor dat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten.

Als u wilt weten wat onze kunde en ervaring is op dit gebied, kunt u surfen tussen de verschillende subcategorieën van het werkveld inrichting van deze website. Of u kunt contact opnemen met één van de contactpersonen.

Onderzoek onderwater voor herstel verzonken legakkers

Onderzoek met sonarapparatuur en duikers geeft informatie die basis vormt voor maatregelen voor herstel van legakkers.

Zorgen schapen voor hogere natuurwaarden?

Beoordelen of het beheer met schapen bijdraagt aan het verhogen van natuurwaarden.

Zwerfafval in de Waddenzee

Op drie locaties in het Waddengebied (Zuiderduintjes, Griend en de Steenplaat) wordt in 2018 via een aangepast OSPAR Beach Litter protocol een survey ...

Agrarisch natuurbeheer

Bureau Waardenburg kan agrariërs adviseren over agrarisch natuurbeheer, zoals weidevogelbeheer, het natuurgericht beheer van sloten, akkerranden en ...

Beheren met de kraan voor rugstreeppad en oeverzwaluw

Speciaal voor oeverzwaluw en rugstreeppad ontwierp Bureau Waardenburg een natuurterrein in Boekelermeer-Zuid. Bij het beheer gaat het er ruig aan toe,...

Begrazen in uiterwaarden voor veiligheid en natuur

Analyse van de effecten van begrazing in uiterwaarden van het rivierengebied met als doel te bepalen of begrazingsbeheer een geschikt beheerinstrument...

Beheerplannen

Beheer is bepalend voor (de kwaliteit van) het landschap. Een goed doordacht beheerplan betaalt zich daarom altijd uit. Een beheerplan somt alle werkz...

Exoten

Risico analyses exoten, adviezen voor preventie, bestrijding en beleid beheer. Het voorkomen van exoten kan een negatieve invloed hebben op de biodive...

Faunabeheer

Voor sommige in het wild levende diersoorten is het noodzakelijk om in te grijpen in de populatie om schade te bestrijden of voorkomen. Regels voor de...

Watersysteem analyse

De analyse van het watersysteem in uw beheersgebied geeft u inzicht in de kwaliteit van het water en de ecologische toestand. Daarnaast krijgt u handv...

Natuurlijke waterzuivering

Natuurlijke zuiverings- processen, zoals opname van voedingsstoffen door planten en afbraak en omzetting van verontreinigingen door micro-organismen, ...

Visstandbeheer

Advies over visstandbeheer of bij het opstellen van een visstandbeheerplan. Een verantwoord beheer van de visstand is voor de natuurwaarden en visseri...