Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Amphibian tunnels Diefdijk
U bevindt zich hier:

Amfibiepassages langs de Diefdijk

In dit onderzoek is de vraag over het nut en noodzaak van amfibieëntunnels op of langs de Diefdijk beantwoord.

Dienst Landelijk Gebied is bezig met een opzet voor een weginrichting waarbij het ontwerp bijdraagt aan de zichtbaarheid van de Hollandse Waterlinie.

Het gebied langs de Diefdijk is door haar kleinschaligheid en afwisseling rijk aan amfibieën. Voor de Diefdijkversterking is een aantal studies uitgevoerd voor bepaling van de effecten van de werkzaamheden op beschermde soorten, waaronder amfibieën. Voor de gebieden Diefdijk-Noord en de Geeren worden in het kader van Natura 2000 en REVZ Lek-Maas inrichtingsvoorstellen uitgewerkt. Deze voorstellen bevatten onder andere maatregelen ten behoeve van amfibieën.

In de eerder genoemde studies was het aspect van (mogelijke) knelpunten tussen infrastructuur en trekroutes van amfibieën nog onvoldoende uitgewerkt. In dit rapport is de vraag over het nut en noodzaak van amfibieëntunnels op het traject Fort Everdingen t/m einde Nieuwe Zuiderlingedijk nader uitgewerkt. Rapport nr.: 09-224, 11 januari 2010

Contactpersoon: