Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Agrarisch natuurbeheer
U bevindt zich hier:

Agrarisch natuurbeheer

Veel boeren doen mee aan agrarisch natuurbeheer. Het meest bekend is weidevogelbeheer, maar ook het natuurgericht beheer van sloten, akkerranden en erven wordt steeds vaker toegepast.

Team Noord van Bureau Waardenburg kan agrarische natuurverenigingen en collectieven helpen om de kwaliteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te verhogen/bewaken. U kunt ons inzetten om de resultaten van agrarisch natuurbeheer te monitoren en duidelijke en bondige rapportages verzorgen.

Om in aanmerking te komen voor SNL gelden stelt de overheid steeds strengere eisen aan de uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Vaak worden inventarisatiewerkzaamheden voor agrarische collectieven uitgevoerd door vrijwilligers. Wij hebben heeft deze kennis in huis en kan  een cursus voor vrijwilligers en andere betrokkenen verzorgen.